Kridthuset
Priser

Depositum
Er 500,- kr. som betales ved lejekontrakten oprettelse.

Kridthusets konto er:
Reg.nr.: 0755, kontonr. 3230 1885 20.
Husk at anføre kontraktnummer ved indbetaling

 

        

Priser

Pr. døgn incl. overnatning:     2.000,- kr.

Dagspris uden overnatning:   1.000,- kr.

Ekstra timer:                        100,- kr. pr. time.

Lejrpladsen: 25,- kr. pr. deltager pr. overnatning i telt. Pladsen kan ikke lejes uden huset

Elforbrug betales efter måler med minimum 3,50,- kr. pr. kwt.

Beskadigelser
Evt. beskadigelser af Kridthusets inventar eller bygning skal straks meddeles til udlejeren.
Udbedring vil blive foretaget for lejerens regning.


Hærværk
Såsom tegning og maling på vægge og lofter m.m. skal betales med min. 1.000 kr.