Kridthuset

Sct. Georgs Gildet i Middelfart
Det blev startet i 1947 og har gennem årene løst mange opgaver.
Der er ca. 20 gildebrødre (medlemmer). Der er plads til flere i fællesskabet.
Gildemesteren (formanden) er Else Sudergaard else@sudergaard.dk – tlf. 6441 8835

I 2018 stiftedes foreningen Kridthusets Venner. (Klik på navnet for at se de seneste nyheder) Det er muligt at være medlem af forening, uden også at være medlem af Sct. Georgs Gildet i Middelfart.
Foreningens formål er bevarelse af Kridthuset, som et udflugtsmål for spejdere og skoleklasser. Henvendelse om foreningen kan ske til Per Sørensen - Mob.: 6179 4064.

CVR-nr. 39 74 30 35

Lidt om vore aktiviteter
Kridthuset har vi ejet siden 1961, og det vedligeholdes af gildebrødrene (medlemmerne), samt af Kridthusets Venner.
Landsindsamlingen for Dansk Flygningehjælp koordineres af os.
Salg af Valdemarsflagene er en opgave, hvor vi deltager, ved at sælge det lille flag.
Årets spejderløb kaldet Klods Hansløbet arrangeres hvert år begyndelsen af september. Det er et tilbud til kommunens mindste spejdere og FDF.
I gennem årene har Sct. Georgs Gildet i Middelfart ydet økonomisk støtte til forskellige bygning/renovering af spejderhuse, støtte til spejder lejrdeltagelse og forskellige humanitære formål.
Gildets medlemmer mødes ca. 1 gang månedlig.

Hvem er Sct. Georgs Gildet?
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere samt spejderinteresserede, som har sat som mål at virkeliggøre ordene: ”en gang spejder – altid spejder” ved at være et samlingssted for voksne, der ønsker at leve efter spejder- og gildeidealerne.
Sct. Georgs Gilderne blev startet i 1933 og der findes ca. 180 gilder rundt i landet.
Gildebevægelsen er en international organisation med medlemmer i ca. 65 lande.
Flere oplysninger findes på www.sct-georgs-gilderne.dk

Idegrundlag og formål
Sct. Georgs Gilderne i Danmark har baggrund i spejderbevægelsens principper og er et fælleskab for voksne.
Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og omsætte dem i praksis.
Medlemmer vil i fællesskab aktivt arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og deltage i løsninger af humanitære og samfundsmæssige opgaver.

Velkommen til Kridthuset

Kridthuset


Sct. Georgs Gildet i Middelfart fik Kridthuset ved Føns strand overdraget i 1961 af byens juletræskomite mod at overtage gælden i huset – et sparekasselån på 19.000,- kr.

Kridthuset ligger på en lejet grund, der tilhører Wedellsborg Gods.

Huset var i sin tid en feriekoloni kun for kommunens skolebørn.

Denne klausul er nu ændret så også spejdere samt foreninger, der arbejder med børn og unge kan bruge stedet.